U bent hier

WETTELIJKE VERMELDINGEN

UITGEVER

Grévin et Compagnie
Société Anonyme (naamloze vennootschap) met een kapitaal van € 52 913 012,57 
Hoofdkantoor: 60128 Plailly
RCS Compiègne 334 240 033
Intracommunautair BTW-nummer: FR 71334240033
Reisbureauregister: IM060100010
Evenementvergunningen: 1-1094807, 2-1094774, 3-1094775
Garant: Atradius Credito y Caucion S.A. de seguros y reasuguros, 159 rue Anatole France CS 50118 92596 Levallois Perret Cedex, Frankrijk
Verzekeraar: Allianz Iard, 1 cours Michelet CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, Frankrijk
Tel: +33 (0)3 44 62 31 31 of +33 (0)826 30 10 40 (€ 0.15 incl. BTW per minuut vanaf een vast toestel)
Email : [email protected]

HOOFDREDACTEUR

Nicolas Kremer, Algemeen Directeur Grévin et Compagnie

© 2019 Les Editions Albert René/Goscinny Uderzo
Parc Asterix is een amusementsproduct van Compagnie des Alpes.

Deze website is bij de Cnil aangegeven. Vergunningsnummer: 790682 & 889067

HOSTINGDIENST

Behalve de pagina’s die gewijd zijn aan online verkoop:
Commerce Guys
Hoofdkantoor: 48 Rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel :  +33 (0)1 84 78 03 17
Email : [email protected]
Website : http://commerceguys.fr/

Voor de pagina’s die gewijd zijn aan online verkoop:
Irec
Hoofdkantoor: rue Evariste Gallois, site de Chalembert Jaunay-Clan, 86130 Jaunay-Marigny, Frankrijk
Tel. : +33 (0)5 49 62 88 88
Email : [email protected]
Website : http://www.irec.fr

DESIGNER EN ONTWIKKELAAR

DigitasLBi
Hoofdkantoor: 30-40 rue Raspail, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk
Tel. : +33 (0)1 72 63 20 00
Email : [email protected]
Website : http://digitaslbi.com

Koriolis
Hoofdkantoor: 23 Grande Avenue, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, Frankrijk
Tel. : +33 (0)9 66 86 01 38
Website : http://koriolis.fr

Erawati
Hoofdkantoor: 4 rue Baudin, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk
Tel. : +33 (0)1 71 10 62 28
Website : http://www.erawati.com

CREDITS

Teksten : Parc Astérix
Afbeeldingen (foto’s, illustraties enz.): Sylvain Cambon, Thomas Deron, J-L Bellurget, Arnaud Sobczyk, Extrême Les Corsaires, Olivier Pautot
Video's: ViaMedia, Androcam, Havas Paris, Toscane Prod 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Door deze website te bezoeken, accepteert u zonder enig voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden:

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Elk gebruik van de elementen (afbeeldingen, teksten, video’s, geluiden enz.) die op deze website gepubliceerd zijn en beschermd worden door een intellectueel eigendomsrecht zonder toestemming van de houder van dit recht, is verboden.
Dit verbod dekt met name de reproductie, wijziging, het downloaden of de overdracht van een deel of alle voorgenoemde elementen, in welke vorm of met welk medium dan ook en voor welk doel dan ook.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die op deze website verzameld zijn, worden verwerkt om:

-  Uw bestelling van toegangskaartjes en verblijven in Parc Astérix te kunnen behandelen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat afgesloten is tussen Grévin et Compagnie (maatschappij die Parc Astérix exploiteert) en u als u een toegangskaart of een verblijf bestelt;
-  U commerciële aanbiedingen te sturen als u een toegangskaart of een verblijf hebt besteld. Deze verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Grevin et Compagnie commerciële marketingactiviteiten uit te 
-  Uw persoonlijke account te beheren (waarin u uw favoriete attracties, voorstellingen en restaurants kunt opslaan) indien u toestemming hebt gegeven tot het aanmaken van een account;
-  U nieuwsbrieven te sturen, op voorwaarde dat u hiertoe hebt ingestemd door uw e-mailadres in te vullen;
-  Uw beoordeling over Parc Astérix te publiceren. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
-  Te kunnen antwoorden op uw vragen via de “chat”. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Tenzij anders vermeld, is het invullen van de velden noodzakelijk zodat Grévin et Compagnie uw bestelling in behandeling kan nemen, u nieuwsbrieven kan sturen of voor het beheer van uw persoonlijke account.
De verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Grévin et Compagnie, vertegenwoordigd door Nicolas Kremer, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur, en waarvan de contactgegevens zijn vermeld in de wettelijke bepalingen.
De ontvangers van de verzamelde gegevens zijn Grévin et Companie, de met Grévin et Compagnie verbonden bedrijven en derden wiens tussenkomst noodzakelijk is voor het uitvoeren van transacties, het versturen van berichten of het beheer van de “chat”-functie.
Deze gegevens worden mogelijk doorgestuurd naar een land dat geen lid is van de Europese Unie. U kunt bij  Grévin et Compagnie aanvullende informatie verkrijgen over deze overdrachten en de garanties die hierop van toepassing zijn.

De verzamelde gegevens worden voor de volgende periodes bewaard:

-  Gegevens verzameld voor het verwerken van uw bestelling: gedurende 5 jaar vanaf de datum van verzameling als het bedrag van de bestelling minder dan € 120 is, gedurende 10 jaar als het bedrag van de bestelling gelijk aan of groter is dan € 120. Bij wijze van uitzondering worden het creditcardnummer en de vervaldatum gedurende 15 maanden na de transactie bewaard als bewijsmateriaal in geval van betwisting van de transactie. Het cryptogram wordt na de uitvoer van de transactie niet bewaard;
-  De verzamelde gegevens om u commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven te versturen: gedurende 3 jaar vanaf de verzameling;
-  De verzamelde gegevens om uw persoonlijke account te beheren: tot de opheffing van deze account;
-  De verzamelde gegevens om uw beoordeling te publiceren: gedurende 2 jaar vanaf de indiening van de beoordeling;
-  De verzamelde gegevens om uw vragen per “chat” te beantwoorden: tot de afsluiting van uw besprek via “chat”.

Na het verstrijken van deze periodes worden de gegevens verwijderd. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens verzameld om u commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven te sturen voor een nieuwe periode van 3 jaar bewaard als u accepteert deze berichten van Grévin et Compagnie te blijven ontvangen.
U hebt recht op toegang tot uw gegevens die u betreffen, u hebt het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten wissen, ze over te dragen of aan een derde te laten overdragen, beperkte verwerking te eisen of bezwaar te maken tegen deze verwerking.
Met betrekking tot verwerkingen die gebaseerd zijn op toestemming heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die uitgevoerd is voor deze intrekking.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Grévin et Compagnie via de gegevens in de hieronder vermelde “Contact”-rubriek.
Ten slotte hebt u het recht een klacht in te dienen bij de CNIL indien u meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de CNIL staan vermeld op de website www.cnil.fr.

HYPERLINKS

Het maken van hyperlinks naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat:

- De pagina's van deze website niet zijn ingebed in de pagina's van een andere site, maar volledig toegankelijk zijn in een nieuw venster;
- De informatie op deze website niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden;
- De website van waaruit een hyperlink is gemaakt geen controversiële, pornografische, xenofobe informatie publiceert of informatie die de gevoeligheid van het publiek kan schaden of die schadelijk kan zijn voor het imago van Grévin et Compagnie of dat van de bedrijven die deel uitmaken van de groep.

Grévin et Compagnie behoudt zich het recht op elk moment de gegeven toestemming in te kunnen trekken, zonder zich hiervoor te hoeven rechtvaardigen.

COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst als u deze website bezoekt. Cookies worden door uw internetbrowser beheerd. Met cookies kunt u niet persoonlijk geïdentificeerd worden en kunnen niet 
Deze website genereert verschillende soorten cookies:

- Google Analytics
- iAdvize
- DoubleClick
- AppNexus : uitzending van gerichte reclame in real time
- RocketFuel : uitzending van gerichte reclame in real time
- Weborama : verzamelen van marketinggegevens en het online publiceren van reclamecampagnes
- Taboola : oplossing voor native advertising (het weergeven van reclame in de vorm van artikelen, video’s ...)
- Tradelab : uitzending van gerichte reclame in real time
- Facebook : verzamelen van marketinggegevens en het online publiceren van reclamecampagnes

U kunt de cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Echter, als u de cookies gedeeltelijk of geheel blokkeert, kan het browsen op deze website mogelijk beperkt worden en bepaalde functionaliteiten niet toegankelijk zijn.
Het beheer van de instellingen verschilt per browser. Gebruik de Helpsectie op uw browser voor meer informatie over het instellen van cookies.

INTERNETBEZOEKERS AAN HET WOORD

Grévin et Compagnie modereert de beoordelingen die op deze site gepubliceerd worden. Deze moderatie betekent het niet publiceren van een beledigende beoordeling. Een beoordeling kan niet op deze website gepubliceerd worden als Grévin et Compagnie meent dat deze beoordeling beledigende of grove taal bevat.
De beoordelingen worden maximaal 2 weken na indiening gepubliceerd en voor een maximale duur van 5 jaar online weergegeven.
De beoordelingen staan in chronologische volgorde.
De auteur kan de beoordeling(en) na publicatie niet meer wijzigen.
Tenzij anders vermeld naast de beoordeling, geeft geen enkele beoordeling aanleiding tot het leveren van een tegenprestatie.
Grévin et Compagnie kan eventueel contact opnemen met de schrijver van de beoordeling.

VERANTWOORDELIJKHEID

Grévin et Compagnie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- De tijdelijke onbereikbaarheid van deze website als gevolg van onderhoudswerkzaamheden;
- Een storing van het internet-netwerk die invloed heeft op de toegankelijkheid tot deze website. In dit verband verklaart u de technische en functionele eigenschappen en beperkingen van het internetnetwerk te kennen en te accepteren (met betrekking tot toegang, beschikbaarheid, congestie, storing, verzadiging, overdrachtstijd, reactietijd om gegevens weer te geven, te raadplegen, te ondervragen of over te dragen, storing of afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen misbruik of hacking, het risico op virussen enz);
- Een storing of oneigenlijk gebruik van uw apparatuur en alle andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot deze website;
- Het door u verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie;
- Onjuiste gegevens, het verlies van gegevens, vertraging bij of een fout in het overdragen van gegevens waar Grévin et Compagnie geen controle over heeft;
- De inhoud van de informatie op de sites waar deze website via hyperlinks naar doorstuurt;
- Een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden die door u wordt begaan.

CONTACT

Alle verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens moeten gericht worden aan:

- Per brief: Grévin et Compagnie, functionaris voor gegevensbescherming, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk;
- Per e-mail aan het volgende adres: [email protected] 

Alle andere verzoeken moeten gericht worden aan:

- Per brief: Grévin et Compagnie, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk;
- Per e-mail aan het volgende adres: [email protected]; of
- Per telefoon via de volgende telefoonnummers: +33 (0)3 44 62 31 31 of +33 (0)826 30 10 40 (€ 0.15 incl. BTW per minuut vanaf een vast toestel).