VerkoopsvoorwaardenALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Particulieren

 

 

ARTIKEL 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

De onderhavige algemene voorwaarden (hierna "AV") zijn in hun geheel van toepassing vanaf 1 juli 2018, op alle activiteiten en diensten aangeboden in Parc Astérix (hierna "Diensten") en verkocht aan individuele klanten (hierna de Klant(en)) door GREVIN ET COMPAGNIE (hierna de "Verkoper").  
Deze AV zijn van toepassing op alle verkoop van Diensten per telefoon via het Contact Center, aan de kassa's van het Parc Asterix, aan de receptie van de hotels van de Verkoper of online op de website van het Parc Asterix www.parcasterix.fr (hierna de "Website").  
De Verkoper biedt klanten (i) accommodatiediensten bestaande uit korte verblijven of overnachtingen in hotels, (ii) diensten op het gebied van amusement, voorstellingen en vrijetijdsactiviteiten in de vorm van tickets (pas, abonnement, pakket, combiticket) en (iii) alle andere aanverwante diensten (catering, vervoer, enz.).  
In het kader van deze AV: het "Verblijf" is een toeristisch arrangement, zoals gedefinieerd in artikel 211-2 van de Franse Code du Tourisme, bestaande uit ten minste een overnachting in een van de hotels van de Verkoper of in een partnerhotel, ontbijt en een bezoek aan het Parc Asterix; het "Toegangsbewijs" is een ticket, pasje, arrangement of abonnement dat de Klant toegang geeft tot de vrijetijdszones van het Parc Astérix op een bepaalde datum of periode; de "Voucher" is een document dat kan worden ingewisseld voor een of meerdere Diensten die worden aangeboden en verkocht door de Verkoper. Elke aankoop van een van de voornoemde Diensten impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV door de Klant, niettegenstaande andersluidende bepalingen.

 

ARTIKEL 2. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De hierin aangeboden Diensten worden aan Klanten aangeboden en verkocht door:   
GREVIN ET COMPAGNIE, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 52.913.012,57 euro   
Maatschappelijke zetel: BP 8 - 60.128 Plailly, Frankrijk   
Contact: Tel: +33 (0)826 301040 (€0,15/min); EMAIL: contact@parcasterix.com   
Licentienummers amusement: 1-1094807, 2-1094774, 3-1094775   
Intracommunautair BTW-nummer: FR71334240033   
Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Compiègne onder nr. B 334 240 033,   
Ingeschreven in het reisbureaus- en touroperatorsregister onder nr. IM060100010,   
Financiële garantie: ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - 159 rue Anatole France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS-PERRET Cedex, Frankrijk   
Verzekeraar voor beroepsaansprakelijkheid: Allianz IARD, 87 rue de Richelieu, 75002 Parijs, polisnummer: 86.351.239.

 

ARTIKEL 3. BESTELDIENSTEN

De aankoop van Diensten (hierna de "Bestelling") kan gebeuren

 • aan de kassa's van de Verkoper, BP 8, 60128 Plailly, op dagen dat Parc Astérix open is, aan de receptie van de hotels, 
 • door te bellen naar het Contact Center op het nummer: +33 (0)826 301040 (€ 0,15/min), van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur van november tot en met maart, van 9.00 tot 19.00 uur van april tot en met augustus en van 9.00 tot 18.00 uur in september en oktober, 
 • en online op het volgende internetadres: www.parcasterix.fr.

Een klant kan niet (i) meer dan negentien (19) Toegangsbewijzen per Bestelling, of (ii) Verblijven voor meer dan vijftien (15) personen per Bestelling reserveren, ongeacht de wijze van aankoop van de genoemde Diensten.   
Alle Bestellingen moeten de gekozen Diensten vermelden, de datum of periode waarop ze zullen worden gebruikt, het aantal en de leeftijd van de tickethouders.

 

3.1. Telefonische bestellingen

Voor alle telefonische Bestellingen moet de Klant, naast de hierboven vermelde verplichte informatie, het leveringsadres (post of e-mail) en de naam van de koper vermelden.   
Nadat de Verkoper de Klant op de hoogte heeft gebracht van de precontractuele informatie van artikel L.221-5 van het Franse Wetboek voor de Consument voor alle Bestellingen, en artikel R211-4 van het Franse Wetboek voor Toerisme voor Verblijven, raadt de Verkoper de Klant aan deze AV te raadplegen. Zodra de Klant heeft ingestemd met de voorwaarden van de Bestelling, gaat hij over tot betaling op afstand volgens de bepalingen van artikel 5.

 

3.2. Online bestellingen

Voor alle online bestellingen moet de Klant zijn/haar e-mailadres opgeven en indien nodig het formulier gebruiken om een klantenaccount aan te maken. In overeenstemming met de bepalingen van Artikel 1369-5 van het Franse Burgerlijk Wetboek kan de Klant de details van de Bestelling en de totale kosten controleren en indien nodig fouten corrigeren, voordat hij de Bestelling bevestigt en daarmee akkoord gaat met de voorwaarden. De Klant dient kennis te nemen van het verplichte precontractuele informatieformulier betreffende de Verblijven en de AV en deze te aanvaarden door de betreffende vakjes aan te kruisen om de Bestelling af te ronden en over te gaan tot betaling overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.

 

3.3. Orderbevestiging

De Bestelling is pas definitief wanneer de Verkoper de volledige betaling heeft ontvangen. Het verkoopcontract wordt dan geacht van kracht te zijn. Voor alle online Bestellingen of Bestellingen op afstand ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging van de Bestelling met een samenvatting van de gedane aankopen, de totale kosten en de belangrijkste kenmerken van de bestelde Diensten. De bevestigingsmail bevat

 • een betalingsbewijs, 
 • de factuur voor de bestelde Diensten, 
 • het/de elektronische Toegangsbewijs(en) en/of, indien van toepassing, de Vouchers voor passen en Verblijven.

De e-mail ter bevestiging van de Bestelling die de Klant ontvangt, vormt het bewijs van de transactie in overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 en is het enige geldige document in geval van een geschil.

 

ARTIKEL 4. KOSTEN VAN DIENSTEN

De geldende tarieven die worden vermeld in brochures, communicatiemiddelen en op de website van de Verkoper zijn vermeld in euro's, inclusief alle belastingen. Als algemene regel, en tenzij specifiek vermeld, zijn administratiekosten, servicekosten, toeristenbelasting, persoonlijke uitgaven en verzekeringen niet inbegrepen in de kosten van de Diensten.

 

4.1. Toegangskaarten

De prijs van een Toegangsbewijs omvat ten minste één toegang tot de recreatiegebieden in Parc Astérix voor een volwassene of een kind (van 3 tot en met 11 jaar) op de datum of de geldigheidsperiode die op het Toegangsbewijs staat vermeld. Kinderen jonger dan drie (3) jaar hebben gratis toegang tot Parc Astérix.

 

4.2. Blijft

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L211-12 van de Franse Code du Tourisme, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de prijs van het Verblijf te wijzigen, door deze te verhogen of te verlagen, volgens de volgende voorwaarden:

 • De transportkosten (indien van toepassing)
 • Vergoedingen en aanverwante belastingen
 • Wisselkoers indien van toepassing

Geen enkele prijswijziging mag minder dan twintig (20) dagen voor aanvang van het Verblijf plaatsvinden.  

De prijs van een Verblijf omvat ten minste :

 • de accommodatie, zoals vermeld op de Bestelling,
 • het ontbijt,
 • de Toegangskaarten voor de recreatiegebieden in het Parc Astérix die, tenzij anders vermeld, alleen geldig zijn voor de duur van het Verblijf zoals vermeld op de Bestelling en tijdens de openingstijden van het Parc Astérix.

 

ARTIKEL 5. BETALINGSWIJZEN EN -MIDDELEN

Voor alle Bestellingen van Diensten moet de volledige betaling in euro's worden voldaan op het moment van bestelling. Betaling kan worden gedaan met een bankpas, bankoverschrijving, contant geld, "chèques cadeaux" en "chèques vacances ANCV".

 

5.1. Debet-/creditkaarten

Tenzij anders aangegeven bij de Bestelling, worden alleen CARTE BLEUE/ VISA, EUROCARD/MASTERCARD aanvaard. De kosten van de Bestelling zullen van de bankrekening van de Klant worden afgeschreven na de definitieve validatie van de Bestelling. Voor alle Bestellingen aan de kassa wordt onmiddellijk na betaling een ontvangstbewijs aan de Klant afgegeven. Voor alle online Bestellingen, kan de Klant automatisch het ontvangstbewijs raadplegen, nadat de Bestelling is geplaatst, op de bevestigingspagina en op zijn/haar persoonlijke Klantenaccount aangemaakt op de Website van de Verkoper. Voor alle Bestellingen op afstand ontvangt de Klant het ontvangstbewijs van betaling per e-mail als hij/zij daar over beschikt of per post binnen acht (8) dagen na de betaling van de Bestelling.

 

5.2. Geld

Contante betaling door een Klant die fiscaal inwoner is van Frankrijk is beperkt tot een bedrag van € 1.000 per Bestelling in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L 112-6 en D.112-3 van de Franse Monetaire en Financiële Code.

 

5.3. Overschrijving/cadeaubonnen/ANCV

Om de Bestelling te betalen via bankoverschrijving, "chèques cadeaux" en/of "chèques vacances ANCV", moet de Klant welk betaalmiddel dan ook uiterlijk binnen 72 werkuren na de Bestelling naar de Verkoper sturen. De Bestelling wordt pas definitief na ontvangst van de betaling door de Verkoper.   
Er is geen terugbetaling mogelijk voor "chèques cadeaux" en "chèques vacances ANCV".

 

5.4. Beveiligde betaling

Elektronische betalingen voor telefonische Bestellingen aan het Contact Center en online Bestellingen op de website van de Verkoper worden beveiligd door een coderingsmethode die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens garandeert.

 

 ARTIKEL 6. LEVERING VAN TOEGANGSBEWIJZEN EN VOUCHERS

Voor alle Bestellingen op afstand worden elektronische Tickets en Vouchers per e-mail naar de Klant gestuurd onmiddellijk na betaling van de Bestelling.   
Voor alle Bestellingen geplaatst aan het loket, ontvangt de Klant onmiddellijk zijn/haar thermische Toegangstickets.   
Voor alle Bestellingen op afstand die meer dan tien (10) dagen voor de datum van het gebruik van de Diensten worden geplaatst en alleen als de Klant voor de levering per post kiest, worden de Toegangsbewijzen en de Vouchers binnen acht (8) dagen na de betaling van de Bestelling per post verstuurd. De bezorgkosten van €8,50 moeten betaald worden op het moment van de Bestelling.

 

ARTIKEL 7. CONTROLE VAN TOEGANGSBEWIJZEN EN VOUCHERS

 

7.1. Toegangskaarten

Een Toegangsbewijs met een vaste datum is alleen geldig op de vermelde datum (data). Een Toegangsbewijs zonder datum garandeert geen toegang tot het Park in extreem drukke periodes. Toegangsbewijzen worden gecontroleerd met barcodelezers bij de ingang van Parc Astérix. De Verkoper behoudt zich het recht voor om ook de identiteit van Klanten met een Toegangsbewijs te controleren.   
Het elektronische Toegangsbewijs (E-ticket) is alleen geldig als het is afgedrukt op een vel papier dat aan beide zijden blanco is of als het wordt weergegeven op een smartphone.

 

7.2. Voucher

De tegoedbon is altijd niet-overdraagbaar en alleen geldig voor de genoemde persoon of personen.   
Alle klanten die in het bezit zijn van een tegoedbon moeten zich met een geldig identiteitsbewijs met foto melden op de plaats die is aangegeven op de Orderbevestiging om een ticket op te halen of direct toegang te krijgen tot de bestelde Service.

 

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

Voor alle aankopen op afstand (op de Website of telefonisch) van een Toegangsbewijs, zonder datum of geldig voor een bepaalde periode (bijv.: Seizoenkaart), heeft de Klant, in overeenstemming met artikel L221-18 van de Franse Consumentenwet en de Franse teksten van de Europese Richtlijn 2011/83/UE, veertien (14) dagen na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de Bestelling de tijd om van de aankoop af te zien. Om van de aankoop af te zien, moet de Klant zijn/haar beslissing om van de aankoop af te zien voor het verstrijken van de bovengenoemde termijn kenbaar maken via een duidelijke, ondubbelzinnige methode, bijvoorbeeld het herroepingsformulier dat kan worden gedownload door hier te klikken, en dat ook beschikbaar is op www.parcasterix.fr en op het volgende adres: GREVIN ET COMPAGNIE, BP 8 - 60,128 Plailly, Frankrijk.   
Onverminderd het bovenstaande en in overeenstemming met de bepalingen van artikel L221-28 van de Franse consumentenwet, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de aankoop op afstand van "accommodatie, vervoer, catering, vrijetijdsdiensten", afzonderlijk besteld of als pakket, voor een bepaalde datum of periode. De Klant beschikt dus niet over een herroepingstermijn voor Bestellingen voor Verblijven of Toegangstickets voor een vaste datum.

 

ARTIKEL 9. PRECONTRACTUELE INFORMATIE - KLANTENOVEREENKOMST

Alvorens zijn/haar Bestelling voor een Verblijf te plaatsen en het contract af te sluiten, erkent de Klant dat hij/zij een duidelijk en begrijpelijk precontractueel informatieformulier heeft ontvangen, evenals alle informatie die wordt opgesomd in artikel R211-4 van de Franse Code du Tourisme, met name de volgende informatie:

 • De belangrijkste kenmerken, 
 • de hotelclassificatie, 
 • de totale kosten van het Verblijf, 
 • de annuleringsvoorwaarden, 
 • de diensten die zijn inbegrepen in de prijs van het Verblijf.

 

ARTIKEL 10. WIJZIGING VAN DIENSTEN

Toegangskaarten en aanverwante diensten kunnen niet worden terugbetaald, geruild of gewijzigd.

 

ARTIKEL 11. WIJZIGING EN ANNULERING VAN VERBLIJVEN DOOR DE KLANT

 

11.1.Wijziging voor aanvang van het verblijf

Elk verzoek tot wijziging van een Verblijf dient schriftelijk te worden gericht aan het Contact Center op het volgende adres: Parc Asterix - Contact Center - BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk of per e-mail: sejour@parcasterix.com. De wijziging van het Verblijf is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamers en, indien van toepassing, de betaling van een eventuele toeslag die voortvloeit uit de wijziging.   
Indien het verzoek tot wijziging van een Verblijf betrekking heeft op een wijziging van de datum, het aantal personen of Diensten en meer dan dertig (15) dagen voor de datum van voornoemd Verblijf plaatsvindt, worden geen administratiekosten in rekening gebracht aan de Klant.   
Wanneer dezelfde aanvraag tot wijziging zich voordoet tussen vijftien (15) en zeven (7) dagen voor de datum van het Verblijf, zal een forfaitair bedrag dat overeenkomt met 20% van de totale kosten van het Verblijf vóór de wijziging worden toegepast om de administratiekosten te dekken en onmiddellijk aan de Klant worden gefactureerd. De wijziging is pas van kracht na ontvangst van het bedrag dat overeenkomt met de administratieve kosten en, indien van toepassing, met het eventuele prijsverschil dat voortvloeit uit de wijziging. Voor elke aanvraag tot wijziging die een vermindering van de prijs van het Verblijf met zich meebrengt, verbindt de Verkoper zich ertoe om het prijsverschil zo snel mogelijk terug te betalen. Geen enkele wijziging is toegestaan minder dan zeven (7) dagen voor het begin van het verblijf.

 

11.2. Wijzigingen na aanvang van het verblijf

Elk onderbroken Verblijf of elke Dienst die niet wordt gebruikt door de Klant om een reden die niet kan worden toegeschreven aan de Verkoper zal niet worden terugbetaald.   
De totale kosten van de Bestelling inclusief opties zullen worden ingehouden in het geval dat een Klant niet komt opdagen voor zijn/haar Verblijf.

 

11.3. Annulering van het verblijf voor aanvang

In overeenstemming met de bepalingen van Artikel L211-14-I van de Franse Code du Tourisme kan de Klant zijn/haar Verblijf op elk moment voor aanvang van het Verblijf annuleren door annuleringskosten te betalen op basis van onderstaand schema:

Datum van het annuleringsverzoekVerbeurd bedrag in %
Meer dan 15 dagen voor de datum van het verblijf0%
Tussen 7 en 15 dagen voor de datum van het verblijf50%
Minder dan 7 dagen voor de datum van het verblijf100%

De Klant moet zijn schriftelijk annuleringsverzoek richten aan het Contact Center op het volgende adres: Parc Asterix, Contact Centre, BP 8 - 60128 Plailly, Frankrijk of per e-mail: sejour@parcasterix.com. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd via de Website. Er wordt echter gespecificeerd dat bepaalde promotieaanbiedingen voor Verblijven onderworpen kunnen zijn aan specifieke annuleringsvoorwaarden die afwijken van de bepalingen van dit artikel. De Klant wordt verzocht om de voorwaarden van elke promotionele aanbieding te controleren, inclusief de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 12. WIJZIGING EN ANNULERING VAN VERBLIJVEN DOOR DE VERKOPER

 

12.1. Annulering van het verblijf voor aanvang

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L211-13 van de Franse Code du Tourisme behoudt de Verkoper zich het recht voor om de voorwaarden van het Verblijf eenzijdig te wijzigen voor de aanvangsdatum van voornoemd Verblijf. De Verkoper brengt de Klant op de hoogte van kleine wijzigingen. De Klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor de door de Verkoper aangebrachte wijzigingen.   
In het geval dat de Verkoper, overeenkomstig artikel R.211-9 van de Franse Code du Tourisme, genoodzaakt is om een essentieel onderdeel van het door de Klant bestelde Verblijf te annuleren of te wijzigen, of niet kan voldoen aan specifieke eisen van de Klant waarmee de Verkoper had ingestemd, zal de Verkoper de Klant op duidelijke en begrijpelijke wijze informeren over:

 • de aangebrachte wijzigingen en, indien van toepassing, het effect daarvan op de prijs van het Verblijf,
 • de termijn waarbinnen de Klant aan de Verkoper kan reageren met betrekking tot zijn/haar keuze,
 • de annuleringsvoorwaarden zonder kosten indien de Klant de wijzigingen afwijst.

De Klant heeft het recht om de voorgestelde wijzigingen te weigeren en een volledige terugbetaling van de betaalde prijs te verkrijgen. Als de Klant de wijzigingen aan het Verblijf aanvaardt, ontvangt hij een bevestiging van de Bestelling met alle nodige informatie. Indien de wijzigingen aan het Verblijf leiden tot een vermindering van de kwaliteit van het verblijf of van de prijs, heeft de Klant recht op een passende prijsvermindering.

 

12.2. Annulering van het verblijf

In overeenstemming met artikel R211-10 van de Franse Code du Tourisme zal de Verkoper, indien hij genoodzaakt is het Verblijf te annuleren, de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. In dit geval krijgt de Klant alle betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen terugbetaald en kan hij aanspraak maken op een vergoeding van ten minste hetzelfde bedrag als de boete die de Klant had moeten betalen als hij op dezelfde datum had geannuleerd (volgens bovengenoemd artikel 11.3).

 

ARTIKEL 13. OVERDRACHT VAN HET VERBLIJF

In overeenstemming met de artikelen L211-11 en R211-7 van de Franse Code du Tourisme, kan de Klant dit contract, zolang het niet is gebruikt, tot zeven (7) dagen voor aanvang van het Verblijf overdragen aan een persoon die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij om gebruik te maken van het Verblijf.   
De Klant die het contract overdraagt dient de Verkoper uiterlijk zeven (7) dagen voor de aanvang van het Verblijf op de hoogte te stellen van de overdracht met alle middelen die nodig zijn om een ontvangstbevestiging te verkrijgen. De Klant die het contract overdraagt en de cessionaris zijn samen verantwoordelijk voor de betaling van het saldo van het Verblijf, evenals voor alle kosten, lasten en belastingen die betrekking hebben op deze overdracht. Aangezien de overdrachtskosten kunnen variëren afhankelijk van hoe dicht de datum van de overdracht bij het begin van het Verblijf ligt, zal het definitieve bedrag aan de Klant worden meegedeeld op het moment dat zijn/haar verzoek aan de Verkoper wordt gericht.

 

ARTIKEL 14. ANNULERINGSVERZEKERING

 

14.1. Inschrijvingsvoorwaarden

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een annuleringsverzekering voor het Verblijf af te sluiten op een latere datum dan de ingangsdatum van deze AV en deze aan te bieden aan Klanten die deze verzekering willen afsluiten. De voorwaarden voor het afsluiten van deze verzekering en wat wordt gedekt door de verzekering zal worden meegedeeld aan Klanten voordat zij de verzekering afsluiten.

14.2. Geen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht conform artikel L112-261 van de Franse verzekeringswet is niet van toepassing op annuleringsverzekeringen met een looptijd van minder dan één (1) maand.

 

ARTIKEL 15. VERANTWOORDELIJKHEID

De Verkoper is verantwoordelijk voor de correcte levering van de door de Klant bestelde Diensten en is verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand aan elke Klant die in moeilijkheden verkeert onder de voorwaarden van artikel 16 van deze AV.   
De Verkoper is aansprakelijk voor eventuele fouten die te wijten zijn aan technische storingen in het reserveringssysteem die aan de Verkoper kunnen worden toegeschreven. In overeenstemming met artikel L211-16, II van de Franse Code du Tourisme, dient de Klant de Verkoper zo snel mogelijk, rekening houdend met de specifieke omstandigheden, op de hoogte te stellen van elk geval van niet-naleving van een dienst die deel uitmaakt van het Verblijf. In dit geval zal de Verkoper de niet-naleving verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, in welk geval de Klant een prijsvermindering kan eisen of, in geval van een andere kwestie, een schadevergoeding overeenkomstig artikel L211-17 van de Franse Code du Tourisme.   
De Verkoper is de enige partij die gerechtigd is om de voorwaarden voor het beheer en onderhoud van Parc Astérix te bepalen volgens eisen en/of beperkingen en is de enige partij die beslist over (i) de data en tijden dat Parc Astérix open is voor het publiek; (ii) de aangeboden diensten en attracties en hun gebruiksvoorwaarden; (iii) de tarieven en verkoopmethoden van de Diensten die in Parc Astérix aan het publiek worden aangeboden; (iv) het onderhoud, de reparatie, het herstel en de renovatie van alle of een deel van de faciliteiten; (v) de toepassing van normen en regels met betrekking tot, in het bijzonder, de gezondheid en de veiligheid van personen en goederen in Parc Astérix.   
De Verkoper kan naar eigen goeddunken besluiten om het Astérix Parc geheel of gedeeltelijk voor het publiek te sluiten zolang dat nodig is, met name voor het uitvoeren van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en bescherming van bezoekers, of die verband houden met onderhoud, reparaties, renovatie van alle of een deel van de faciliteiten van Astérix Parc, of in geval van slechte weersomstandigheden of overmacht waardoor de Verkoper verplicht is Astérix Parc geheel of gedeeltelijk te sluiten.   
In elk geval en met uitzondering van lichamelijk letsel en opzettelijke schade, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met drie (3) keer de prijs van de bestelde Diensten die aanleiding hebben gegeven tot de te vergoeden schade.

 

ARTIKEL 16. BIJSTAND

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L211-17-1 van de Franse Code du Tourisme moet de Verkoper hulp bieden aan een Klant in moeilijkheden. Daartoe moet de reiziger zich melden bij de Klantendienst.   
De hulp die de Verkoper moet bieden bestaat met name uit:

 • het verstrekken van praktische informatie over gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand;
 • het helpen van de Klant met langeafstandscommunicatie en het vinden van andere reisdiensten.

In dit verband wordt gespecificeerd dat de Verkoper het recht heeft om een redelijk bedrag in rekening te brengen dat overeenkomt met de werkelijke kosten van deze hulp als het probleem opzettelijk is veroorzaakt door de Klant of zijn/haar nalatigheid.

ARTIKEL 17. UITZONDERLIJKE EN ONVERMIJDBARE OMSTANDIGHEDEN

Onder uitzonderlijke en onvermijdbare omstandigheden wordt verstaan elke situatie buiten de wil van de Klant, de Verkoper en elke dienstverlener die betrokken is bij de uitvoering van de Bestelling, waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen, en die de uitvoering van alle of een deel van de contractuele verplichtingen verhinderen.   
Dit betreft met name gebeurtenissen met overmacht, weersomstandigheden, geografische, volksgezondheids- of politieke omstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming die het leven van de Klant in gevaar kunnen brengen.   
In het geval van uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden, kan de mogelijkheid tot ontbinding van het contract zonder kosten, zoals voorzien in artikel L211-14, II van het Franse Wetboek voor Toerisme, worden toegepast voor zowel de Verkoper als de Klant. Er wordt gespecificeerd dat de beoordeling van dergelijke omstandigheden uitsluitend gebaseerd zal zijn op objectieve factoren.

 

ARTIKEL 18. BEWIJS, OPSLAG EN ARCHIVERING

In overeenstemming met artikel L213-1 van de Franse Consumentenwet, moet de Verkoper voor alle online Bestellingen op de website van de Verkoper van € 120 of meer, het schriftelijke bewijs van de Bestelling van de Klant gedurende een periode van tien jaar na de levering van het bestelde artikel bewaren en de Klant op elk moment tijdens deze periode toegang tot dit bewijs garanderen.

 

ARTIKEL 19. ONTBINDENDE CLAUSULE

Behalve in geval van overmacht, kan de Klant, indien de Verkoper de Diensten niet levert op de datum of binnen de termijn die aan de Klant werd meegedeeld, de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien deze laatste, na de Verkoper op dezelfde manier te hebben verzocht om de Diensten binnen een redelijke bijkomende termijn te leveren, dit niet heeft gedaan. Het contract wordt geacht geannuleerd te zijn op het moment dat de Verkoper de brief of schriftelijke tekst ontvangt die hem informeert over deze annulering, tenzij de Verkoper het probleem ondertussen heeft opgelost. Desalniettemin kan de Klant het contract onmiddellijk ontbinden wanneer de Verkoper weigert om de Diensten te leveren of zijn verplichting om de Diensten te leveren niet nakomt op de datum of binnen de termijn die aan de Klant is gespecificeerd, en dat de datum of de termijn voor de Klant een essentiële voorwaarde van het contract is. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rond het sluiten van het contract of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Klant vóór het sluiten van het Contract (Artikel L216-2 van de Franse Consumentenwet).

 

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Website van de Verkoper valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van merken, logo's of onderscheidende tekens van de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper is verboden krachtens artikel L713-2 van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

 

ARTIKEL 21. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Krachtens deze AV kan de Verkoper bepaalde persoonlijke informatie en gegevens van Klanten verzamelen, zoals, maar niet beperkt tot, naam en voornaam, e-mail, telefoonnummer en adres. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen van de Verkoper en/of zijn partners door het betreffende vakje aan te vinken bij het plaatsen van de Bestelling.   
De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen van de Verkoper en/of zijn partners door het betreffende vakje aan te vinken bij het plaatsen van de Bestelling.   
De gegevens die zijn verzameld om de Bestelling te beheren, worden bewaard: (i) gedurende vijf (5) jaar vanaf de datum waarop ze zijn verzameld als het bedrag van de Bestelling lager is dan €120, (ii) gedurende tien (10) jaar als het bedrag van de Bestelling gelijk is aan of hoger is dan €120.   
Krediet-/debetkaartgegevens worden tot vijftien (15) maanden na de transactie bewaard voor bewijsdoeleinden in geval van een geschil over de transactie. Het cryptogram wordt niet bewaard na de transactie.   
Gegevens die zijn verzameld ten behoeve van klantenprospectie worden tot drie (3) jaar na verzameling bewaard. Aan het einde van deze periode worden de gegevens verwijderd. Bij wijze van uitzondering kunnen gegevens die zijn verzameld ten behoeve van klantenprospectie nog drie jaar worden bewaard als de Klant ermee instemt om verkoopaanbiedingen van de Verkoper en/of zijn partners te blijven ontvangen.   
Alle Klanten hebben het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen en om de verwerking van deze gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Zij kunnen dit doen door contact op te nemen met: Contact Centre BP 8, 60 128 Plailly, tel.: privacy@parcasterix.com, +33 (0)826 302040 (€0,15/min) Met betrekking tot het versturen van verkoopaanbiedingen heeft de Klant het recht om op elk moment zijn/haar toestemming in te trekken voor de verwerking van gegevens die op hem/haar betrekking hebben. De Klant kan ook een klacht indienen bij de CNIL als hij/zij van mening is dat zijn/haar rechten niet worden gerespecteerd. Contactgegevens zijn beschikbaar op www.cnil.fr   
In overeenstemming met artikelen L223-1 en volgende van de Franse consumentenwetgeving kan de Klant, als hij/zij geen telefoongesprekken meer wenst te ontvangen op het nummer dat aan de Verkoper is verstrekt, zijn/haar telefoonnummer op elk gewenst moment registreren op de opt-out lijst voor verkoop- en marketinggesprekken. Hij/zij kan dit doen via internet op de website www.bloctel.gouv.fr of per post, schriftelijk naar: Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes, Frankrijk.

 

ARTIKEL 22. VORDERINGEN EN GESCHILLENBESLECHTING

 Elke klacht met betrekking tot de reservering of de levering van Diensten moet worden gericht aan de Claimafdeling van de Verkoper (Parc Astérix, Centre de Contacts, BP 8 - 60128 Plailly, Frankrijk) per aangetekende post met ontvangstbevestiging binnen twintig (20) dagen na de levering van de Diensten, samen met alle bewijsstukken (Toegangsbewijs, Voucher) (i) die aan de consument zijn afgegeven in verband met zijn Bestelling en (ii) die de geldigheid van de klacht bewijzen (medisch attest, foto, boete) zonder welke de klacht niet in behandeling zal worden genomen. Voor alle online Bestellingen kunnen klachten ook worden verzonden via de Website van de Verkoper (in het gedeelte "Contact"). Elke Klant die binnen zestig (60) dagen na het indienen van de klacht bij de Verkoper geen bevredigend antwoord op zijn klacht heeft ontvangen, kan gratis gebruikmaken van een bemiddelingsprocedure overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L611-1 en volgende van de Franse Consumentencode, of van een alternatieve methode voor het oplossen van geschillen. De Klant wordt op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om gebruik te maken van een bemiddelingsprocedure via de Ombudsman voor Toerisme en Reizen volgens de voorwaarden op de website www.mtv.travel (MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80 30375 823 Paris Cedex 17, e-mail : info@mtv.travel, tel. (+33)142679668) en binnen maximaal een jaar na de schriftelijke klacht ingediend bij de Verkoper.   
Indien hij/zij dit wenst, kan de Klant ook gebruik maken van de online geschillenbeslechtingsdienst die wordt aangeboden door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 14 van de verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.   
Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit Bestellingen die zijn geplaatst onder deze AV en die niet in der minne kunnen worden geschikt tussen de Verkoper en de Klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder gemeenrechtelijke voorwaarden.   
Voor de toepassing van deze AV kiest de Verkoper als vestigingsplaats zijn maatschappelijke zetel, zoals aangegeven in artikel 2 van deze AV.

 

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT

Alle verkopen van Diensten aan Klanten onder deze AV zijn onderworpen aan de Franse wet.