Algemene verkoopvoorwaardenALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Individuele klanten

 

 

ARTIKEL 1.INLEIDENDE BEPALINGEN 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AV” genoemd) zijn in hun geheel van toepassing vanaf 15 november 2023, op alle activiteiten en diensten die georganiseerd worden in Parc Astérix (hierna de “Diensten" genoemd) en verkocht worden aan individuele klanten (hierna de "Klant(en)" genoemd) door GREVIN ET COMPAGNIE (hierna de “Verkoper” genoemd).

Alle diensten zijn telefonisch bereikbaar via ons Contact Center, bellen vanuit Parc Astérix, receptie vanuit hotels en online checken op de website van Parc Astérix www.parcasterix.fr (de “Website” genoemd), woord voor deur AV geregeld.

De Verkoper biedt de Klanten het volgende aan: (i) Hoteldiensten in de vorm van verblijven de hotelovernachtingen, (ii) Voorstellingen en entertainment en de vorm van tickets (pas, service om de wachtrij te omzeilen, abonnement, arrangement, combi-ticket) in (iii) alle overige nevendiensten (restaurant, transport enz.).

In het kader van de AV: het “Verblijf” effectief naar een toeristisch arrangement, zoals bepaald in artikel 211-2 van het Franse Wetboek van toerisme, bestaande uit tien minste één overnachting in één van de hotels van de Verkoper, een ontbijt en een bezoek aan Parc Astérix; de "Accommodatie" essentieel naar enkele overnachtingen in één van de hotels van de Verkoper; de “Ticketverkoop" of het “Ticket” noodzakelijk naar een toegangskaartje, pas (hierna de “Seizoenpas”), arrangement of abonnement waarmee de Klant toegang heeft tot het opnieuw gemaakt door Parc Astérix het afgelopen jaar is de “Voucher” vertaald in een goed woord voor de volgende keer dat u deze organiseert en het door u geschreven woord wordt gegeven door de Verkoper. Elke aankoop van één van de Diensten zoals eerder genoemd houdt in dat de Klant zonder voorbehoud de Algemene Verkoopvoorwaarden acceptert, niettegenstaande elk andersluidend beding. 

 

 

ARTIKEL 2.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Onderhavige Diensten worden georganiseerd en verkocht aan Klanten door: 

GREVIN ET COMPAGNIE, Naamloze vennootschap met een kapitaal van 52 913 012,57 euro, hoofdkantoor: BP 8 - 60128 Plailly, Frankrijk, 

Contact: Tel.: +33 (0)9 86 86 86 87 (normaal tarie, kosten van een lokale oproep), 

E-MAIL: contact@parcasterix.com 

Aannemersvergunningen voor voorstellingen: L-D-21-5687, L-D-21-5689, L-D-21-5690, L-D-21-5692, L-D-21-5693, L-D-21-5695, L-D-21-5696, L-D-21-5701, L-D-21-5702, L-D-21-5703, L-D-21-5704, L-D-21-5705, L-D-21-5706 

Intracommunautair btw-nummer: FR71334240033 

Ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister van Compiègne onder het nr. B 334 240 033, Ingeschreven bij het Register van Touroperators en Verblijven onder het nr. IM060100010, Financiële garantie: Atradius Credito y Caucion S.A. 159 rue Anatole France CS 50118 92596 Levallois Perret

Verzekeraar Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid: Allianz IARD, 1 cours Michelet, CS 30051 92076 Parijs La Défense Cedex, polisnummer: 86.351.239.

 

 

ARTIKEL 3.BESTELLEN VAN DIENSTEN 

De aankoop van de Diensten (hierna de “Bestelling”) vindt plaats: - aan het loket van de Verkoper, BP 8, 60128 Plailly, op openingsdagen van Parc Astérix, en aan de receptie van het hotel, - telefonisch vanuit het Contact Center, bereikbaar op: 09 86 86 86 87 (bellen zonder premiumtarief, kosten voor lokale communicatie), van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur van november tot maart (met uitzondering van de kerstschool feestdagen van 9.00 tot 18.00 uur elke dag), van 9.00 tot 19.00 uur van april tot augustus en van 9.00 tot 18.00 uur van september tot oktober, - online op de Website, toegankelijk via het volgende adres: www.parcasterix.fr. Een Bestelling kan alleen worden geplaatst door een volwassen, bekwaam natuurlijk persoon en uitsluitend voor hun persoonlijke behoeften. Geen enkele minderjarige kan van de Diensten profiteren zonder de aanwezigheid van een volwassene. Een Klant kan maximaal negentien (19) Tickets per Bestelling reserveren, en (ii) Verblijven voor maximaal twintig (20) personen per Bestelling, ongeacht de wijze van aanschaf van genoemde Diensten. Voor alle bestellingen daarbuiten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Groep van toepassing (neem contact op met de Verkoper via de contactgegevens vermeld in artikel 2 hierboven). Elke Bestelling moet de geselecteerde Diensten vermelden, de datum of periode van uitvoering ervan, het aantal en de leeftijd van de begunstigden op het moment van het bezoek en alle andere specifieke informatie waar uitdrukkelijk om wordt gevraagd.

 

3.1.Precontractuele informatie

De Klant wordt geïnformeerd dat door de aankoop van de Diensten die worden aangeboden in de vorm van toeristische arrangementen (Verblijven), hij over de bijbehorende rechten beschikt zoals beschreven in het standaardformulier in Bijlage 1 van onderhavige AV. 

Er wordt op gewezen dat de informatie op de Website en het reserveringsoverzicht, aangevuld met deze AV, de voorafgaande informatie vormen voorzien in artikel R.211-4 van het Franse Wetboek van toerisme.

Bijgevolg erkent de Klant - vóór de bevestiging van de reservering en het sluiten van het contract - op duidelijke en begrijpelijke wijze de precontractuele informatie te hebben ontvangen opgesomd in artikel R.211-4 van het Franse Wetboek van toerisme en met name de volgende informatie: 

 • de bestemming, de essentiële kenmerken en de toeristische categorie van de accommodatie,
 • de totale prijs van de reis en de betalingsvoorwaarden,
 • de annuleringsvoorwaarden, 
 • de diensten en maaltijden inbegrepen in de prijs van de reis,
 • de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die in bepaalde gevallen een annulering dekt (De verblijven). 

 

Voor het visueel comfort van de Klant streeft de Verkoper ernaar om online foto's van de Diensten te plaatsen die het best overeenkomen met de bestaande Producten, maar de foto's zijn niet contractueel en de aansprakelijkheid van de Verkoper kan in geen geval worden uitgevoerd. de communicatie van deze foto's. Voor het kopen van alle andere Diensten dan Verblijven, erkent de Klant - vóór de bevestiging van de reservering en het sluiten van het contract - op duidelijke en begrijpelijke wijze de precontractuele informatie te hebben ontvangen opgesomd in artikel L.221-5 van de Franse consumentenwet en met name de volgende informatie:

 • de beschrijving en essentiële kenmerken van de Dienst,
 • de prijs en datum van uitvoering
 • het bestaan en de procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht

 

3.2.Telefonisch bestellen

Voor elke telefonische bestelling moet de Klant, naast de hierboven vermelde verplichte gegevens, het verzendadres (post of e-mail) en de naam van de begunstigde opgeven. Nadat de Verkoper de precontractuele informatie aan de Klant heeft meegedeeld, nodigt hij hem uit om deze Algemene Voorwaarden op de Website te raadplegen. Zodra het akkoord van de Klant is verkregen over de uitvoering van de Bestelling onder de meegedeelde voorwaarden, voert de Klant de betaling op afstand uit volgens de voorwaarden voorzien in artikel 5. Houd er rekening mee dat seizoenspassen niet telefonisch kunnen worden besteld.

 

3.3.Online bestellen

Voor alle online Bestellingen wordt de Klant gevraagd zijn e-mailadres op te geven en, indien van toepassing, zich te identificeren aan de hand van een formulier om een persoonlijk klantenaccount aan te maken. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1369-5 van het Franse Burgerlijk Wetboek, heeft de Klant de mogelijkheid om de details van zijn Bestelling en de totale prijs ervan te controleren en - indien nodig - eventuele fouten te corrigeren voordat hij de Bestelling bevestigt, waarmee hij zijn aanvaarding tot uitdrukking brengt. Om de Bestelling af te ronden, moet de Klant het precontractuele informatieformulier, dat alleen verplicht is voor Verblijven, en de AV lezen, deze aanvaarden door de juiste vakjes aan te vinken en overgaan tot betaling volgens de bepalingen voorzien in Artikel 5. Als u online één of meerdere Seizoenspassen bestelt, vult u eerst een formulier in met de persoonlijke gegevens van de Begunstigden, inclusief een identiteitsfoto. De identiteitsfoto moet overeenkomen met een recente foto van de Begunstigde en een snelle verificatie van de Begunstigden mogelijk maken tijdens controles uitgevoerd in Parc Astérix.

 

3.4.Orderbevestiging

De Bestelling is pas definitief wanneer de Verkoper de volledige prijs heeft ontvangen. De verkoopovereenkomst wordt dan geacht tot stand te zijn gekomen. Voor alle online of op afstand bestelde Diensten ontvangt de Klant per e-mail een Orderbevestiging met een samenvatting van de gedane aankopen, de toegepaste prijs en de essentiële kenmerken van de bestelde Diensten. Voor bestellingen van Tickets bevat de e-mailbevestiging:

 • het bewijs van betaling,
 • de gedematerialiseerde toegangskaart(en) 

 

Voor bestellingen van Verblijven of Accommodaties bevat de e-mailbevestiging:

 • het bewijs van betaling,
 • een beschrijving van de bestelde Diensten

Voor elke seizoenspasbestelling ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling met betalingsbewijs en een tweede e-mail met daarin de digitale seizoenspas(sen) (pdf-formaat). Indien de Klant zijn Seizoenspas in fysiek kaartformaat wenst, kan hij deze enkel afhalen bij het Seizoenspaspunt gelegen aan de ingang van Parc Astérix tijdens de openingsuren van Parc Astérix, na betaling van het bedrag vermeld in de bevestigingsmail. Er vindt geen levering per post plaats.

 

De e-mailbevestiging van de Bestelling die de Klant ontvangt, vormt het bewijs van de gehele transactie, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000, en is het enige authentieke document in geval van een geschil. 

 

 

ARTIKEL 4.PRIJS VAN DE DIENSTEN 

De geldige tarieven die vermeld staan in de brochures, op het communicatiemateriaal en op de website van de Verkoper zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw. In het algemeen - en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - zijn de tarieven van de Diensten exclusief administratiekosten, toeristenbelasting, persoonlijke kosten en verzekeringen.

 

 

4.1.Ticketverkoop

De prijs van een Ticket omvat minimaal één keer toegang tot de recreatiegebieden van Parc Astérix voor één volwassene of één kind (van 3 t/m 11 jaar) op de datum of tijdens de geldigheidsperiode die op het ticket staat vermeld. Kinderen jonger dan drie (3) jaar hebben gratis toegang tot Parc Astérix. Seizoenspas: Als een Klant zijn Seizoenspas(sen) in fysiek kaartformaat wil ophalen, moet hij het bedrag betalen dat voor dit doeleinde in de bevestigingsmail van zijn digitale Pass-bestelling wordt vermeld en zijn Seizoenspas(sen) in fysiek kaartformaat ophalen bij het Seizoenspaspunt bij de ingang van Parc Astérix, tijdens de openingstijden van Parc Astérix.

 

4.2.Verblijf en Accommodatie

In overeenstemming met de bepalingen van artikel. L.211-12 van het Franse Wetboek van toerisme, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de prijs van het Verblijf naar boven of beneden bij te stellen, op basis van de volgende bepalingen: 

 • De transportkosten (indien van toepassing)
 • Aanverwante heffingen en belastingen
 • Wisselkoersen, indien van toepassing 

 

Op minder dan twintig (20) dagen voor aanvang van het Verblijf kunnen geen prijswijzigingen worden doorgevoerd. 

 

De prijs van een Verblijf omvat minimaal:

 • de accommodatie, zoals vermeld in de Bestelling, 
 • het ontbijt,
 • het Toegangsbewijs voor de recreatiegebieden van Parc Astérix, dat, tenzij anders bepaald, slechts geldig is voor de duur van het Verblijf vermeld in de Bestelling en tijdens de openingstijden van Parc Astérix.

 

De prijs van de Accommodatie omvat alleen de overnachting in één van de hotels van de Verkoper en is exclusief alle andere diensten.

 

 

ARTIKEL 5.BETALINGSVOORWAARDEN EN -MIDDELEN

Voor Bestellingen van Diensten moet de volledige prijs in euro worden betaald op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst. Betaling kan gedaan worden met creditcard, contant geld, via bankoverschrijving, met cadeaubonnen en ANCV-vakantiecheques en/of met de e-cadeaukaart van de Verkoper onder de beperkende voorwaarden en volgens de voorwaarden gedefinieerd in artikel 5.5 hieronder.  

 

5.1.Creditcard

Behoudens andersluidende aanwijzingen tijdens de bestelling worden alleen bankkaarten van de CARTE BLEUE/VISA- en EUROCARD/MASTERCARD-netwerken geaccepteerd. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd voor de prijs van de Bestelling bij de definitieve validatie van de Bestelling. Voor elke Bestelling aan het loket wordt het betalingsbewijs onmiddellijk na betaling aan de Klant overhandigd, indien hij daarom verzoekt in overeenstemming met artikel L 541-15-10 van de Milieuwet. Voor elke online Bestelling is het betalingsbewijs automatisch zichtbaar voor de Klant, na voltooiing van de Bestelling, op de bevestigingspagina en op de individuele account van de Klant die voor deze gelegenheid is aangemaakt op de Website van de Verkoper. Voor elke Bestelling op Afstand ontvangt de Klant een betalingsbewijs per e-mail als hij/zij er een heeft, of per post binnen acht (8) dagen na betaling van de Bestelling.

 

5.2. Betaling in 3 of 4 termijnen met kosten

Onze partner Oney Bank (Oney Bank - nv met een kapitaal van €51 286 585 - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - nr. Orias 07 023 261 www.orias.fr) komt met een financieringsoplossing met de naam 3x 4x Oney, waarmee u aankopen van €150 tot €2.000 in 3 termijnen kunt betalen en/of aankopen van €350 tot €2.000 in 4 termijnen kunt betalen met een creditcard. 

Op de geldigheidsdatum hiervan bedraagt ​​het maximumbedrag van de verwaarloosbare kosten 1,61% van het totale bedrag van de reservering, betaald bij betaling in 3 termijnen en 2,40% van het totale bedrag van de Bestelling, betaald bij betaling in 4 termijnen. In overeenstemming met zijn betalingsvoorwaarden kan onze partner het bedrag van zijn vergoedingen op elk moment wijzigen. En cas de souscription à la solution de financement proposée par Oney Bank, les informations en rapport à votre Commande seront transmises à Oney Bank, qui les utilisera à des fins d'étude de votre demande pour l'octroi, la gestion et le recouvrement de krediet.

 

5.2.1 Subsidiabiliteit 

Deze financieringsoplossing met verplichte bijdrage is voorbehouden aan particulieren (fysieke personen ouder dan 18 jaar) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een Visa of MasterCard met een geldigheidsdatum die langer is dan de gekozen financieringsperiode. Bankpassen met stelselmatige autorisatie, zoals Electron, Maestro, Nickel enz., evenals e-cards, Indigo-kaarten en American Express worden niet geaccepteerd. Deze oplossing wordt alleen aangeboden voor bestellingen die via de website van de verkoper worden geplaatst.

 

5.2.2 Inschrijvingsvoorwaarden

Zodra uw Bestelling is afgerond, klikt u op de knop "Betalen in 3x 4x Oney met creditcard". U wordt dan doorgestuurd naar de 3x 4x Oney-website van onze partner, waar u een gedetailleerde samenvatting van uw Bestelling en uw persoonlijke financieringsaanvraag te zien krijgt, die u vervolgens moet valideren. U moet kennis nemen van de betalingsvoorwaarden van 3x 4x Oney met creditcard, die hier beschikbaar zijn: AV Oney. Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor financiering in 3x 4x door Oney te accepteren of te weigeren. U heeft 14 dagen de tijd om uw lening te annuleren. 

 

5.2.3 Hoe het werkt 

Door in 3 of 4 termijnen met een creditcard te betalen, kunt u de Bestelling op onze Website als volgt betalen: - een verplichte bijdrage die op de dag van de bevestiging van de Bestelling wordt afgeschreven; twee of drie maandelijkse termijnen, elk overeenkomend met een derde of een kwart van de Bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven voor 3-tijdige betaling en 30, 60 en 90 dagen later voor 4-tijdige betaling, waarbij kosten in rekening worden gebracht die overeenkomen met 1,61% van het totaalbedrag van de Bestelling voor 3-tijdige betaling en 2,40% voor 4-tijdige betaling (met een maximum van €25 voor 3-tijdige betaling en €50 voor 4-tijdige betaling). 

 

 

5.3.Contanten

Contante betalingen door Klanten met fiscale woonplaats in Frankrijk zijn beperkt tot een bedrag van €1.000 per Bestelling in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.112-6 en D.112-3 van het Franse monetaire en financiële wetboek. 

 

5.3.Overdracht/ANCV

Om de Bestelling te betalen via bankoverschrijving, cadeaubonnen en/of ANCV-vakantiecheques, moet de Klant het genoemde betaalmiddel uiterlijk 72 werkuren na het plaatsen van de Bestelling naar de Verkoper sturen. De Bestelling wordt pas definitief wanneer de Verkoper de betaling heeft ontvangen. Als de Klant een Ticket bestelt waarvoor de betaling één of meer dagen voordat het Ticket moet worden gebruikt, door de Verkoper moet zijn ontvangen, moet de Klant er bij het plaatsen van de Bestelling voor zorgen dat de betaling tijdig door de Verkoper wordt ontvangen, zodat de Klant van het Ticket gebruik kan maken. Als de Verkoper de betaling te laat ontvangt, wordt de Bestelling geannuleerd en wordt geen enkel Ticket uitgegeven. Cadeaubonnen en ANCV-vakantiecheques kunnen niet terugbetaald worden. 

 

5.4.Veilig betalen 

Om de Bestelling via overschrijving en/of met ANCV-vakantiecheques te betalen, moet de Klant dit betaalmiddel uiterlijk binnen 72 werkuren na het nemen van de Bestelling naar de Verkoper sturen. De Bestelling wordt pas definitief na ontvangst van de betaling door de Verkoper. Indien de Klant een Ticket bestelt waarvoor de betaling de Verkoper één of meerdere dagen vóór het gebruik van dit Ticket moet bereiken, moet de Klant er bij het plaatsen van zijn Bestelling voor zorgen dat zijn betaling de Verkoper tijdig genoeg bereikt om te voldoen aan de voorwaarden die het mogelijk maken hem te laten profiteren van het Ticket. Indien de betaling de Verkoper te laat bereikt, wordt de Bestelling geannuleerd en wordt er geen Ticket uitgegeven. Op ANCV’s kan geen terugbetaling plaatsvinden.

 

5.5 E-cadeaubon van verkoper

 De Klant kan een door de Verkoper op de markt gebrachte e-cadeaukaart (gedematerialiseerde cadeaukaart) gebruiken voor elke aankoop van (i) Ticketing, (II) aanvullende diensten, zoals strikt beperkt tot cateringdiensten of voor aankopen in de winkel, met uitsluiting van eventuele ander product of dienst, met name hoteldiensten, wachtrijen en parkeren. Als de waarde van de cadeaukaart onvoldoende is om het bedrag van zijn Bestelling te dekken, moet de Klant een ander betaalmiddel gebruiken. Indien het bedrag van de cadeaukaart groter is, blijft het saldo na betaling van de Bestelling bruikbaar tot de vervaldatum van de e-cadeaukaart. Wanneer de Klant een aankoop doet, geeft hij het identificatienummer van zijn cadeaukaart door om zijn betaling uit te voeren.

 

5.6 Betalingsveiligheid

 Elektronische betalingen in het kader van telefonische bestellingen bij het Contact Center of online en op de website van de Verkoper worden beveiligd door het gebruik van een coderingsproces dat de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens garandeert.

 

 

ARTIKEL 6.LEVERING VAN TICKETS EN VOUCHERS 

Voor elke bestelling op afstand worden de Tickets en Vouchers onmiddellijk na betaling van de Bestelling per e-mail naar de Klant verzonden. Bij elke Bestelling aan het loket ontvangt de Klant onmiddellijk zijn thermische Tickets. Bij elke Bestelling aan de balie van een Seizoenspas ontvangt de Klant onder dezelfde voorwaarden als bij een online Bestelling een e-mail met daarin de digitale Seizoenspas. Als de Klant zijn Seizoenspas ook in fysiek kaartformaat wil, moet hij het daarvoor in zijn e-mail vermelde bedrag betalen en kan hij vervolgens zijn kaart verkrijgen fysiek bij Point Pass, tijdens openingsuren van Parc Astérix. Voor elke bestelling van Tickets op afstand die meer dan tien (10) dagen vóór de bezoekdatum wordt geplaatst en alleen wanneer de Klant kiest voor bezorging per post(exclusief seizoenspas), worden de Tickets en Wisselvouchers binnen acht (8) dagen na betaling van de toegangsprijs per post verzonden. Volgorde. De verzendkosten bedragen € 19 en moeten worden betaald op het moment van de Bestelling. Voor elke verblijfsbestelling worden de Tickets rechtstreeks aan de receptie van het hotel waar de Klant verblijft aan de Klant overhandigd. Vanaf 29 maart 2024 wordt het reisdagboek inclusief de Tickets en de inwisselvouchers voor het Verblijf 7 dagen vóór de aankomstdatum per e-mail naar de Klant verzonden naar het door hem opgegeven e-mailadres.

 

 

ARTIKEL 7.CONTROLE VAN TICKETS EN VOUCHERS 

7.1.Tickets

Een ticket met vaste datum is alleen geldig voor de datum of data die erop staa(t)(n) vermeld. Met een ticket zonder vaste datum is toegang tot het Park niet gegarandeerd, wanneer sprake is van grote drukte. Tickets worden gecontroleerd bij de ingang van Parc Astérix met behulp van barcodescanners. In dit kader behoudt de Verkoper zich het recht voor om tevens de identiteit te controleren van Klanten die Tickets in hun bezit hebben. Er wordt systematisch een identiteitscontrole van de Seizoenspas-begunstigden uitgevoerd bij de ingang van de parkeerplaats en bij de ingang van Parc Astérix.

Het gedematerialiseerde Ticket (E-ticket) inclusief de Seizoenspas is alleen geldig als het in zijn geheel is afgedrukt, op wit papier, blanco voor- en achterkant of als het wordt weergegeven op het scherm van een mobiele telefoon, zoals een smartphone.

Klanten blijven zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun ticket(s). Een ticket (van papier of gedematerialiseerd) dat beschadigd is, een onleesbare barcode heeft of al is gescand, wordt als ongeldig beschouwd. 

 

7.2.Voucher

Een Voucher is altijd nominatief en alleen geldig voor de aangewezen persoon of personen. Elke Klant die in het bezit is van een Voucher moet zich met een geldig identiteitsbewijs met pasfoto naar de in de Orderbevestiging vermelde plaats begeven om een definitief ticket op te halen of om rechtstreeks toegang te krijgen tot de bestelde Dienst.

 

 

ARTIKEL 8.HERROEPINGSRECHT 

Voor alle aankopen op afstand (op de website of telefonisch) van een ticket zonder vaste datum of dat geldig is voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld: Seizoenspas), en/of een e-cadeaubon, profiteert de Klant, in overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse consumentenwet en de omzetting in Frans recht van de Europese Richtlijn 2011/83/EU, van een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bevestigingse-mail van de Bestelling. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload door hier te klikken en dat tevens beschikbaar is op www.parcasterix.fr op het volgende adres: GREVIN ET COMPAGNIE, BP 8 - 60128 Plailly, Frankrijk. Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de aankoop op afstand van "andere accommodatiediensten dan woonaccommodatie, goederenvervoersdiensten, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten", besteld in de vorm van een arrangement of afzonderlijk besteld, voor een bepaalde datum of periode. De Klant beschikt niet over een herroepingstermijn voor Bestellingen van Verblijven, Accommodaties of Tickets met vaste datum.

 

 

ARTIKEL 9.WIJZIGING VAN DIENSTEN 

Tickets (exclusief Tickets in de Verblijfsaanbieding) en aanvullende Diensten zijn niet restitueerbaar, omwisselbaar of wijzigbaar.

 

 

ARTIKEL 10.WIJZIGING EN ANNULERING VAN EEN ACCOMMODATIE OF VERBLIJF OP INITIATIEF VAN DE KLANT 

10.1.Wijziging vóór de datum van het Verblijf/de Accommodatie 

Verzoeken tot wijziging van een Verblijf of Accommodatie moeten schriftelijk gedaan worden bij het Contactcentrum op het volgende adres: Parc Astérix – Klantenservice – BP 8, 60128 Plailly of per e-mail: sejour@parcasterix.com. 

Wijzigingen worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid van de kamer(s) en, indien van toepassing, van de betaling van eventuele extra kosten als gevolg van de wijziging. Als het verzoek tot wijziging betrekking heeft op een verandering van datum, het aantal personen of Diensten en meer dan vijftien (15) dagen vóór de geplande aankomstdatum wordt gedaan, worden geen administratiekosten in rekening gebracht aan de Klant. Wanneer ditzelfde verzoek tot wijziging tussen vijftien (15) en zeven (7) dagen vóór de geplande aankomstdatum wordt gedaan, wordt een forfaitair bedrag van de administratiekosten in rekening gebracht dat overeenkomt met 20% van het totaalbedrag van het Verblijf of de Accommodatie. Dit bedrag wordt onmiddellijk aan de Klant gefactureerd. De wijziging is pas effectief na ontvangst van het bedrag dat overeenkomt met de administratiekosten en, indien van toepassing, het prijsverschil dat voortvloeit uit de wijziging. Voor verzoeken tot wijziging die leiden tot een verlaging van de prijs van het Verblijf of de Accommodatie, verbindt de Verkoper zich ertoe om, na toepassing van de administratiekosten, het prijsverschil zo snel mogelijk terug te betalen. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht binnen zeven (7) dagen vóór de geplande aankomstdatum. 

 

10.2.Wijzigingen na aanvang van het Verblijf/de Accommodatie

Verblijven die onderbroken worden of niet door de Klant gebruikte Diensten om redenen die niet aan de Verkoper kunnen worden toegerekend, kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding. Klanten die niet op de locatie van hun Verblijf aankomen, worden 100% van het totaalbedrag van de Bestelling ingehouden, inclusief opties. 

 

10.3. Annulering vóór aanvang van het Verblijf/de Accommodatie

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.211-14-I van het Franse Wetboek van toerisme, kan de Klant zijn Verblijf of Accommodatie op elk moment vóór de geplande aankomstdatum annuleren tegen betaling van annuleringskosten die als volgt berekend worden: 

 

Datum van het verzoek om annulering Kosten in % van het totaal
 Meer dan 15 dagen vóór de datum van het Verblijf 0%
Tussen 15 en 7 dagen vóór de datum van het Verblijf50%
Minder dan 7 dagen vóór de datum van het Verblijf100% 

 

 

De Klant kan zijn Verblijf/Accommodatie annuleren door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Contactcentrum op het volgende adres: Parc Astérix, Klantenservice, BP 8 - 60128 Plailly of per e-mail: sejour@parcasterix.com. Er wordt echter op gewezen dat bepaalde promotionele aanbiedingen voor Verblijven of Accommodaties onderworpen kunnen zijn aan specifieke annuleringsvoorwaarden die afwijken van de bepalingen van dit artikel. De Klant wordt in dat geval uitgenodigd om de voorwaarden van elke promotionele aanbieding te raadplegen, evenals de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden. 

 

 

ARTIKEL 11.WIJZIGING EN ANNULERING VAN HET VERBLIJF/DE ACCOMMODATIE OP INITIATIEF VAN DE VERKOPER 

11.1.Wijziging van het Verblijf/de Accommodatie 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.211-13 van het Franse Wetboek van toerisme, behoudt de Verkoper zich het recht voor de voorwaarden van de uitvoering van het Verblijf unilateraal te kunnen wijzigen vóór de begindatum van het Verblijf. De Verkoper informeert de Klant over de aangebrachte kleine wijzigingen. De Klant kan geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding als gevolg van de door de Verkoper aangebrachte wijzigingen. 

In de veronderstelling dat, overeenkomstig artikel R.211-9 van het Franse Wetboek van toerisme, de Verkoper verplicht is om één van de essentiële elementen van het door de Klant bestelde Verblijf te wijzigen of dat hij niet kan voldoen aan de bijzondere vereisten van de Klant die hij aanvaard zou hebben, dan zal de Verkoper de Klant duidelijk en begrijpelijk op de hoogte brengen van: 

 • de aangebrachte wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan op de prijs van het Verblijf of van de Accommodatie,
 • de termijn waarbinnen de Klant de Verkoper een antwoord moet geven over de gemaakte keuze, 
 • de kosteloze annuleringsvoorwaarden in geval de aangebrachte wijzigingen geweigerd worden. 

 

De Klant heeft het recht de aangeboden wijziging te weigeren en een volledige vergoeding te ontvangen van het betaalde bedrag. In het geval de Klant de wijzigingen van het Verblijf aanvaardt, wordt een nieuwe bevestiging met alle vereiste informatie van de Bestelling naar de klant gestuurd. Wanneer de wijzigingen van het Verblijf aanleiding geven tot kwaliteitsvermindering van het Verblijf of vermindering van de prijs, heeft de Klant recht op een passende prijsvermindering. 

 

11.2.Annulering van het Verblijf of de Accommodatie

Overeenkomstig artikel R.211-10 van het Franse Wetboek van toerisme en indien de Verkoper verplicht is om het Verblijf of de Accommodatie te annuleren, wordt de Klant hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. In dit geval zal de Klant een vergoeding ontvangen van alle betaalde bedragen binnen een maximumtermijn van veertien (14) dagen en kan hij aanspraak maken op een vergoeding die ten minste gelijk is aan de annuleringskosten die de Klant zou moeten betalen als hij het Verblijf zelf had geannuleerd op deze datum (volgens bovenvermeld Artikel 10.3). 

 

 

ARTIKEL 12.OVERDRACHT VAN VERBLIJF 

In overeenstemming met artikelen L.211-11 en R.211-7 van het Franse Wetboek van toerisme kan de Klant dit contract tot zeven (7) dagen vóór aanvang van het Verblijf overdragen aan een persoon die voldoet aan dezelfde voorwaarden als de Klant voor het Verblijf, zolang dit contract geen rechtsgevolg heeft gehad. 

De overdragende Klant is verplicht om de Verkoper uiterlijk zeven (7) dagen vóór het begin van het Verblijf op de hoogte te brengen van de overdracht via elk middel dat hem in staat stelt om een ontvangstbewijs te verkrijgen. De overdragende Klant en de verkrijger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het saldo van het Verblijf, en voor alle vergoedingen, kosten en belastingen met betrekking tot deze overdracht. Aangezien de overdrachtskosten kunnen veranderen afhankelijk van de datum van de overdracht vóór het Verblijf, zal het definitieve bedrag aan de Klant worden meegedeeld op het moment van zijn aanvraag bij de Verkoper. 

 

 

ARTIKEL 13.ANNULERINGSVERZEKERING VERBLIJF 

13.1.Inschrijvingsvoorwaarden 

De Verkoper biedt zijn Klanten die Verblijven kopen een annuleringsverzekering aan, polisnummer 602890, die onder andere het volgende dekt: 

 • annulering of wijziging van het Verblijf, 
 • late aankomst en onderbreking van het Verblijf, 
 • schade aan bagage. 

 

De contractuele garantievoorwaarden en uitsluitingen van het annuleringsverzekeringscontract kunnen via deze link worden geraadpleegd: Algemene verzekeringsvoorwaarden.

 Als de verzekering eenmaal is afgesloten, kan deze niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Het bedrag van de verzekeringspremie wordt systematisch ingehouden en kan niet worden teruggevorderd. 

 

13.2.Geval van verzaking 

13.2.1 Meervoudige verzekering 

Voordat de Klant het door de Verkoper voorgestelde verzekeringscontract afsluit, wordt de Klant verzocht na te gaan of hij niet reeds gedekt is door een garantie die één van de risico's dekt die ook gewaarborgd wordt door het door de Verkoper voorgestelde verzekeringscontract. 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.112-10 van het Franse Wetboek van verzekeringen kan de Klant die voor niet-beroepsmatige doeleinden een verzekeringscontract afsluit als aanvulling op de door de Verkoper verkochte goederen of diensten - indien hij het bewijs kan leveren van een eerdere garantie voor één van de door de verzekeringscontract gedekte risico's - zonder kosten of boete afzien van dit contract zolang het niet volledig is uitgevoerd of zolang de Klant geen garantie heeft ingeroepen. De verzaking van het contract moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen na het afsluiten van het verzekeringscontract en moet vergezeld gaan van het bewijs van het bestaan van een lopende verzekeringsovereenkomst die risico's dekt die van vergelijkbare aard zijn als die van de overeenkomst die werd afgesloten via de tussenpersoon van de Verkoper. 

 

13.2.2 Verkoop op afstand 

In overeenstemming met artikel L.112-2-1 van het Franse Wetboek van verzekeringen is een verzakingsrecht van toepassing op verzekeringsovereenkomsten die op afstand worden gesloten, en met name online verkocht worden, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing op reis- of bagageverzekeringscontracten of gelijkaardige kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan één (1) maand. De looptijd van het verzekeringscontract komt overeen met de periode tussen de datum waarop het is afgesloten en de datum waarop de garanties vervallen. 

 

13.2.3 Modaliteiten om het verzakingsrecht uit te oefenen 

Wanneer de verzekeringsovereenkomst in aanmerking komt voor het verzakingsrecht onder de hierboven bepaalde voorwaarden, kan de Klant dit recht uitoefenen door een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend verzoek tot verzaking in te dienen vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, en per post te sturen naar het volgende adres: Parc Astérix, BP 8 - 60128 Plailly, Frankrijk. Klanten kunnen desgewenst de voorbeeldverzakingsbrief gebruiken die hier beschikbaar is: Verzakingsformulier

 

 

ARTIKEL 14.AANSPRAKELIJKHEID 

De Verkoper is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de door de Klant bestelde Diensten en is verplicht hulp te verlenen aan Klanten die moeilijkheden ervaren, volgens de bepalingen van Artikel 15 van de AV. 

 

De Verkoper is verantwoordelijk voor alle fouten die veroorzaakt zijn door technische defecten van het reserveringssysteem. Overeenkomstig artikel L.211-16, II van het Franse Wetboek van toerisme, informeert de Klant de Verkoper zo snel mogelijk, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, over alle eventuele afwijkingen die geconstateerd zijn tijdens de uitvoering van een Dienst die inbegrepen is in het Verblijf. 

 

In dit geval zorgt de Verkoper ervoor dat de non-conformiteit wordt rechtgezet, behalve wanneer dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt. In dit laatste geval kan de Klant een verzoek tot prijsvermindering indienen en in geval van uitgesproken schade een schadevergoeding claimen volgens artikel L.211-17 van het Franse Wetboek van toerisme.

 

 Enkel de Verkoper is bevoegd om de operationele en onderhoudsomstandigheden van Parc Astérix te bepalen op basis van zijn behoeften en/of beperkingen en beslist alleen over (i) de openingskalender en openingstijden voor het publiek van Parc Astérix; (ii) de diensten en attracties die hij aanbiedt en de gebruiksomstandigheden ervan; (iii) de tarieven en verkoopvoorwaarden van de Diensten die hij aanbiedt aan het publiek binnen Parc Astérix; (iv) het programma voor onderhoud, reparatie, renovatie, gedeeltelijke of volledige vernieuwing van de uitrustingen; (v) de invoering van normen en regels met name inzake de veiligheid en gezondheid van personen en goederen in Parc Astérix. 

 

De Verkoper kan, naar eigen goeddunken, de beslissing nemen om de toegang van het publiek tot een gedeelte van of het volledige Parc Astérix te sluiten, zolang als nodig, met name voor het uitvoeren van werkzaamheden vereist voor de veiligheid en bescherming van de bezoekers of in verband met onderhoud, reparatie, renovatie van alle of een gedeelte van de uitrustingen van Parc Astérix of in geval van slechte weersomstandigheden of in geval van overmacht, waardoor de Verkoper gedwongen is het volledige of een gedeelte van Parc Astérix te sluiten.

 

In ieder geval en met uitzondering van lichamelijk letsel en opzettelijke schade, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan drie (3) keer de prijs van de bestelde Diensten die aanleiding hebben gegeven tot voor vergoeding in aanmerking komende schade. 

De Klant is verantwoordelijk voor de Bestellingen die hij plaatst met betrekking tot de precontractuele informatie die hem wordt meegedeeld en zijn behoeften. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor het onderhoud en de bewaring van zijn Tickets, Seizoenspassen, cadeaukaart(en) gedurende de gehele geldigheidsduur ervan. Hij is niet bevoegd om tickets of verblijven door te verkopen die hij heeft verkregen tijdens eerder geplaatste bestellingen. In geval van geconstateerde en bewezen schending behoudt de Verkoper zich het recht voor om zijn rechten voor elke bevoegde rechtbank te doen gelden. Tijdens de duur van het verblijf of bezoek aan Parc Astérix blijven de minderjarigen onder de verantwoordelijkheid van hun begeleiders. Tijdens hun verblijf of bezoek aan Parc Astérix zijn de Klant en alle personen die hem vergezellen verplicht om de interne regels van de verschillende delen van de Site (Park en Hotel) te respecteren.

 

 

ARTIKEL 15.HULP 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.211-17-1 van het Franse Wetboek van toerisme is de Verkoper verplicht om hulp te bieden aan Klanten in moeilijkheden. De Klant in kwestie moet hiervoor contact opnemen met de Klantenservice. 

De door de Verkoper verschuldigde hulp bestaat met name uit:

 •  het verstrekken van nuttige informatie over gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand; 
 • het helpen van de Klant bij het voeren van gesprekken over lange afstand en bij het vinden van andere reisdiensten. 

 

In dit verband wordt erop gewezen dat de Verkoper het recht heeft om een redelijke prijs in rekening te brengen die overeenstemt met de reële kosten voor deze hulpverlening als de moeilijkheden die ervaren worden, het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de Klant. 

 

 

ARTIKEL 16.UITZONDERLIJKE EN ONVERMIJDBARE OMSTANDIGHEDEN 

Onder “uitzonderlijke en onvermijdbare omstandigheden" worden alle situaties verstaan buiten de macht van de Klant, de Verkoper en dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de Bestelling, en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen, en die de uitvoering van alle of een deel van de in het contract opgenomen verplichtingen verhinderen. 

Hiervan is in het bijzonder sprake in geval van: overmacht, klimatologische, geografische, gezondheids- of politieke omstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming die het leven van de Klant in gevaar kunnen brengen. 

In geval van uitzonderlijke en onvermijdbare omstandigheden kunnen zowel de Verkoper als de Klant het contract kosteloos opzeggen, zoals bepaald in II van Artikel L.211-14 van het Franse Wetboek van toerisme. Er wordt op gewezen dat de beoordeling van het optreden van deze omstandigheden uitsluitend gebaseerd zal zijn op objectieve factoren. 

 

 

ARTIKEL 17.BEWIJS, OPSLAG EN ARCHIVERING 

In overeenstemming met artikel L.213-1 van de Franse consumentenwet, voor alle Bestellingen die online geplaatst worden op de Website van de Verkoper voor een bedrag gelijk aan of hoger dan €120, zal de Verkoper het schriftelijke dossier van de Bestelling van de Klant gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van levering van de Bestelling bewaren en de Klant op elk moment tijdens deze periode toegang tot dit dossier garanderen.

 

 

ARTIKEL 18.ONTBINDENDE CLAUSULE 

Behalve in geval van overmacht kan de Klant, indien de Verkoper zijn verplichting om de Diensten te leveren niet nakomt op de datum of binnen de termijn die aan de Klant werd meegedeeld, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk via een ander duurzaam middel, (i) de Verkoper in kennis stellen van de opschorting van de betaling van het geheel of een deel van de prijs totdat de Verkoper aan zijn verplichtingen voldoet, of (ii) de overeenkomst opzeggen indien de Verkoper, na deze op dezelfde wijze te hebben verzocht om de Diensten binnen een redelijke bijkomende termijn te leveren, hieraan niet binnen deze termijn heeft voldaan. 

De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd bij ontvangst door de Verkoper van de brief of een ander schriftelijk bericht waarin deze van de beëindiging in kennis wordt gesteld, tenzij de Verkoper in de tussentijd aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin kan de Klant het contract onmiddellijk opzeggen als de Verkoper weigert de Diensten te leveren of als hij zijn verplichting om de Diensten te leveren niet nakomt op de datum of binnen de termijn die aan de Klant is meegedeeld en deze datum of termijn voor de Klant een essentiële voorwaarde van het contract vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rond het sluiten van het contract of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Klant vóór het sluiten van het contract (Artikel L.216-2 van de Franse consumentenwet). 

 

 

ARTIKEL 19.INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 

De Website van de Verkoper valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Volledige of gedeeltelijke reproductie van handelsmerken, logo's of onderscheidende tekens van de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper is dus verboden in de zin van artikel L.713-2 van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom. 

 

 

ARTIKEL 20.PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van een Bestelling worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van de Bestelling. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant;
 • Toegang van Klanten tot het park. Deze verwerking is tevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant;
 • De verzending naar de Klant van commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor deelname aan prijsvragen, wedstrijden of tevredenheidsenquêtes. Deze verwerking is gebaseerd, wanneer het berichten betreffen die verzonden worden door de Verkoper, op het legitieme belang van de Verkoper om zijn activiteiten te ontwikkelen en, wanneer het berichten betreffen die verzonden worden door de partners van de Verkoper, op de toestemming van de Klant. 

 

Tenzij anders vermeld op het invulformulier van gegevens, moeten alle velden ingevuld zijn om deze verwerking mogelijk te maken. 

De verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper, vertegenwoordigd door zijn Algemeen directeur. 

De gegevens zijn bestemd voor de Verkoper en voor zijn partners als de Klant ermee heeft ingestemd om berichten van hen te ontvangen, en voor dienstverleners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de bovengenoemde verwerking uit te voeren. 

 

De gegevens worden bewaard voor de volgende looptijden: 

 • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Bestelling:
  • Als de Bestelling elektronisch is gedaan, worden de gegevens bewaard gedurende vijf (5) jaar vanaf het moment van verzameling als het bedrag van de Bestelling lager is dan €120, gedurende tien (10) jaar vanaf het moment van verzameling als het bedrag van de Bestelling gelijk is aan of hoger is dan €120;
  • Als de bestelling niet elektronisch is gedaan, worden de gegevens bewaard gedurende vijf (5) jaar vanaf het moment van verzameling.
  • Gegevens met betrekking tot de creditcard worden gedurende vijftien (15) maanden na de transactie bewaard als bewijs in geval van betwisting van de transactie. Het cryptogram wordt na de uitvoer van de transactie niet bewaard. 

 

Bij wijze van uitzondering worden het nummer en de vervaldatum van creditcards en de gegevens van SEPA-machtigingen bewaard tot het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen, vermeld in Artikel 11.2 om eventueel over te gaan tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, en gedurende vijftien (15) maanden na de transactie voor bewijsdoeleinden in geval van betwisting van de transactie. Het cryptogram wordt na de uitvoer van de transactie niet bewaard; 

 • Gegevens die nodig zijn voor de toegang van de Klant tot Parc Astérix: de gegevens worden bewaard tot het einde van het bezoek van de Klant aan Parc Astérix; 
 • Gegevens die nodig zijn voor het versturen naar de Klant van commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, enz.: de gegevens worden bewaard gedurende vijf (5) jaar vanaf het moment van verzameling; deze termijn wordt vernieuwd bij elke significante interactie tussen de Klant en de Verkoper (ontvangst van een nieuwe Bestelling bijvoorbeeld). 

 

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Klantgegevens te waarborgen en om ze met name te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, onbedoeld verlies of wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of toegang, neemt de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hiervoor heeft de Verkoper technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een identificatiesysteem en wachtwoord, fysieke beschermingsmiddelen enz.) ingevoerd. 

 

Elke Klant heeft recht op toegang tot de gegevens die hem betreffen, deze te rectificeren of te wissen, over te dragen of te laten overdragen aan derden, de beperking van de verwerking ervan te eisen of bezwaar te maken tegen deze verwerking. De Verkoper komt tegemoet aan dit verzoek onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen waaraan hij moet voldoen. 

Klanten hebben het recht om hun toestemming om berichten van de partners van de Verkoper te ontvangen, op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd. 

 

De Klant kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met de door de Verkoper aangewezen functionaris voor gegevensbescherming: 

 • Per e-mail naar het volgende adres: privacy@parcasterix.com; of 
 • Per post naar het volgende adres: Grévin et Compagnie, Functionaris gegevensbescherming, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk. 

 

Met het oog op de vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant te vragen naar een identiteitsbewijs alvorens zijn vraag te beantwoorden. De Klant kan dus gevraagd worden om een fotokopie van een identiteitsbewijs aan te leveren met zijn geboortedatum, geboorteplaats en handtekening. 

 

Klanten kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL als ze van mening zijn dat hun rechten niet worden geëerbiedigd. Zie hier de gegevens van de CNIL: CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Parijs Cedex 07, Frankrijk – Website: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

 

In overeenstemming met de artikelen L.223-1 en volgende van de Franse consumentenwet, kan de Klant, als hij niet meer telefonisch gecontacteerd wil worden op het nummer dat hij aan de Verkoper heeft doorgegeven, dit telefoonnummer op elk moment laten registreren in het Franse bel-mij-niet-register op de website https://www.bloctel.gouv.fr of per post door te schrijven naar: Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes. 

 

 

ARTIKEL 21.KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING

Klachten met betrekking tot de reservering van Diensten of tot de uitvoering ervan moeten ingediend worden bij de Klachtenafdeling van de Verkoper (Parc Astérix, Contactcentrum, BP 8 - 60128 Plailly) per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen twintig (20) dagen vanaf het moment van uitvoering van de Diensten en vergezeld zijn van alle bewijsstukken (Tickets, Vouchers) (i) die afgegeven zijn aan de Klant in het kader van zijn Bestelling en (ii) die een bewijs vormen van de gegrondheid van de klacht (medisch certificaat, fotokopie, proces-verbaal). 

 

Zonder deze informatie kan een klacht niet in behandeling worden genomen. Voor Bestellingen die online gedaan zijn, kunnen klachten tevens geformuleerd worden op de Website van de Verkoper (rubriek “Contacten”). Klanten die geen afdoend antwoord gekregen hebben op hun klacht binnen zestig (60) dagen na de indiening ervan bij de Klachtenafdeling van de Verkoper, kunnen gratis gebruikmaken van een conventionele bemiddelingsprocedure, binnen de voorwaarden gesteld in de artikelen L.611-1 en daarop volgende van de Franse consumentenwet, of van elke andere geschillenbemiddeling.

 

 De Klant wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om gebruik te maken van een bemiddelingsprocedure onder toezicht van de Toerisme- en Reisbemiddelaar volgens de modaliteiten bepaald op de website www.mtv.travel (MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80 30375 823 Parijs Cedex 17, e-mail: info@mtv.travel, tel.: (+33)142679668) en dit binnen een maximumtermijn van één jaar vanaf het moment dat de klacht schriftelijk werd ingediend bij de Verkoper. Indien gewenst kan de Klant tevens een beroep doen op de onlinebeslechting van consumentengeschillen, aangeboden door de Europese Commissie conform artikel 14 van de Verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is toegankelijk via de link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 

 

Alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit Bestellingen met toepassing van onderhavige AV waarvoor de Verkoper en Klant niet tot een minnelijke schikking zouden zijn gekomen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken, volgens de bepalingen van algemeen recht. Voor de toepassing van onderhavige AV kiest de Verkoper woonplaats bij zijn hoofdkantoor, zoals vermeld in Artikel 2 van onderhavige AV. 

 

 

ARTIKEL 22.TOEPASSELIJK RECHT 

Verkoop van Diensten door de Klant op grond van de AV, is onderworpen aan Frans recht.