Professionele gelijkheidsindexBeroepsgelijkheidsindex tussen vrouwen en mannen

 

De professionele gelijkheidsindexnota HF van 2021 -2022 is 92/100.

De verkregen resultaten voor elke indicator:

1- Loonkloof: 37/40
2- Individuele verhogingsspreads (in % punten) : 20 / 20
3- Promotiespreads: 15 / 15
4- Percentage werknemers toegenomen bij terugkeer zwangerschapsverlof: 15 / 15
5- Aantal sekswerkers onder - vertegenwoordigd bij de 10 bestverdieners: 5 / 10


Herinnering:
- 2019- 2020 was de index 93/100
- 2020- 2021, de Index was niet berekenbaar vanwege het feit dat er geen individuele stijging was