GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE CADEAUBON VAN PARC ASTERIX1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER GREVIN ET COMPAGNIE (hierna de "Verkoper" genoemd) 

Een naamloze vennootschap met een kapitaal van 52.913.012,57 euro Maatschappelijke zetel: BP 8 - 60128 Plailly, Frankrijk 

Tel.: +33 (0)9 86 86 86 87 (normaal tarief, kosten van een lokale oproep), e-mail: contact@parcasterix.com 

Aannemersvergunningen voor voorstellingen: L-D-21-5687, L-D-21-5689, L-D-21-5690, L-D-21-5692, L-D-21-5693, L-D-21-5695, L-D-21-5696, L-D-21-5701, L-D-21-5702, L-D-21-5703, L-D-21-5704, L-D-21-5705, L-D-21-5706 

Intracommunautair btw-nummer: FR71334240033

Handelsregister van Compiègne onder het nr. B 334 240 033 

Atout France: nr. IM060100010 

Financiële garantie: Atradius Credito y Caucion S.A., 159 rue Anatole France, CS 50118, 92596 Levallois Perret 

Verzekeraar Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid: Allianz IARD

 1 cours Michelet, CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, polisnummer: 86.351.239 

De gebruiksvoorwaarden van de cadeaubon (hierna de "Cadeaubon" genoemd) regelen de contractuele relatie tussen de Verkoper en elke koper van een Cadeaubon (hierna de "Klant" genoemd).

 

2. AANKOOPVOORWAARDEN 

Cadeaubonnen kunnen worden gekocht:

- Online op de website van de Verkoper, toegankelijk via het adres www.parcasterix.fr (hierna de "Website" genoemd); 

- Telefonisch vanaf december 2023 door contact op te nemen met het Contactcentrum op: 09 86 86 86 87 (normaal tarief - kosten van een lokale oproep) van 9.00 tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag van november tot maart (m.u.v. de kerstvakantie van 9.00 tot 18.00 elke dag), van 9.00 tot 19.00 uur van april tot augustus en van 9.00 tot 18.00 uur van september tot oktober;

 De Cadeaubon heeft geen nominale waarde; de Klant bepaalt zelf het bedrag op het moment van aankoop. De minimumwaarde op het moment van aankoop is €20 en de maximumwaarde is €500. 

- De Cadeaubon wordt afgegeven in gedematerialiseerde vorm in een niet-wijzigbaar elektronisch formaat, dat naar het door de Klant opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Een gedematerialiseerde Cadeaubon kan gekocht worden op de Website of via het Contactcentrum. 

 

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN 

De Cadeaubon is een jaar geldig vanaf de activeringsdatum. De Cadeaubon kan worden gebruikt voor de aankoop van (i) kaarten voor Parc Astérix (met name toegangskaarten, passen), (ii) aanvullende diensten (restaurants en winkels), met uitzondering van alle andere producten of diensten (met name parkeerplaats, tabak, Parijse munten, drankautomaten, behendigheidsspellen, enz.). 

De Cadeaubon wordt aanvaard als betaling voor aankopen die gedaan worden (i) in de restaurants van de Verkoper, (ii) in de winkels van de Verkoper, (iii) in de bars en restaurants van de hotels van de Verkoper (met uitzondering van de hotelreceptie), (iv) aan de kassa's van de Verkoper of (v) via het Contactcentrum. 

De Cadeaubon kan gebruikt worden in één of meerdere keren. Het saldo en de geldigheidsdatum van de Cadeaubon kunnen geraadpleegd worden op de mobiele app van de Verkoper na het aanmaken van een klantenaccount en kunnen aan de Klant worden meegedeeld in de verschillende winkels van het park.

Als er onvoldoende geld op de Cadeaubon staat om het bedrag van de aankoop te dekken, kan de Klant een ander betaalmiddel gebruiken, in overeenstemming met de Individuele Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper.

 De Cadeaubon kan niet worden geruild, doorverkocht, terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk, of gecrediteerd op een bankkaart of rekening of op een andere Cadeaubon en kan niet worden omgewisseld voor contant geld. Hij kan niet opnieuw worden opgeladen. De Cadeaubon kan niet worden vervangen of terugbetaald in geval van beschadiging, verlies, diefstal of na het verstrijken van de vervaldatum (één (1) jaar). 

 

4. HERROEPINGSRECHT

 Wanneer een Cadeaubon op afstand (op de website) wordt aangeschaft, profiteert de Klant, in overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse consumentenwet en de omzetting in Frans recht van de Europese Richtlijn 2011/83/EU, van een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bevestigingse-mail van zijn Bestelling. Deze optie is van toepassing op voorwaarde dat de Cadeaubon niet geheel of gedeeltelijk werd gebruikt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het herroepingsformulier dat hier gedownload kan worden en dat tevens beschikbaar is op de website op het volgende adres: GREVIN ET COMPAGNIE, BP 8 - 60128 Plailly, Frankrijk.

 

5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van een bestelling van een Cadeaubon, worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de aankoop, de toewijzing, het afdrukken, de verzending en het beheer van de Cadeaubon en, in voorkomend geval, het versturen van commerciële aanbiedingen als de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen van de Verkoper en/of zijn partners door het betreffende vakje aan te vinken bij het plaatsen van de bestelling. De verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper en de verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en zijn partners als de Klant er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om aanbiedingen van de Verkoper en zijn partners te ontvangen. 

- De gegevens die verzameld werden tijdens de aankoop van de Cadeaubon worden bewaard: (i) gedurende vijf (5) jaar vanaf de datum van verzameling als de waarde van de bestelling minder is dan €120, (ii) gedurende tien (10) jaar als de waarde van de bestelling gelijk is aan of groter is dan €120. De gegevens met betrekking tot de creditcard worden gedurende vijftien (15) maanden na de transactie bewaard als bewijs in geval van betwisting van de transactie. Het cryptogram wordt na de uitvoer van de transactie niet bewaard. 

- Gegevens die verzameld werden voor commerciële prospectiedoeleinden worden vijf (5) jaar bewaard vanaf de datum waarop ze verzameld werden en worden daarna verwijderd. Bij wijze van uitzondering, als de Klant ermee instemt om commerciële aanbiedingen van de Verkoper en/of zijn partners te blijven ontvangen, kunnen de verzamelde gegevens voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar worden bewaard. 

Elke Klant heeft recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die hem betreffen, of om een beperking van de verwerking van dergelijke gegevens te verkrijgen, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Met betrekking tot het versturen van commerciële aanbiedingen heeft de Klant het recht om zijn toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. De Klant kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met de door de Verkoper aangewezen functionaris voor gegevensbescherming: 

- Per e-mail naar het volgende adres: privacy@parcasterix.com; 

of 

- Per post naar het volgende adres: Grévin et Compagnie, Functionaris gegevensbescherming, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk. 

 

Klanten kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL als ze van mening zijn dat hun rechten niet worden geëerbiedigd. Zie hier de gegevens van de CNIL: CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, Frankrijk – Website: https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

Voor meer informatie kan de Klant het beleid inzake persoonsgegevens raadplegen via de mobiele app en/of de website https://www.parcasterix.fr/mentions-legales door hier te klikken. 

 

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF

De Verkoper, die enkel gehouden is tot een inspanningsverbintenis met betrekking tot de onlineverkoop, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, en in het algemeen voor alle andere gebeurtenissen die door de jurisprudentie uitdrukkelijk gekwalificeerd worden als een geval van overmacht. 

 

7. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLENBESLECHTING

Op de gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil wordt de consument geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen op een bemiddelingsprocedure onder toezicht van de Toerisme- en Reisbemiddelaar, www.mtv.travel (MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80 30375 823 Paris Cedex 17) binnen een termijn van maximaal een jaar vanaf de datum waarop de schriftelijke klacht ingediend werd bij de Verkoper.

 Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de territoriaal bevoegde Franse rechtbanken.